Heeft een dataset een eigenaar?

Een dataset is geen tastbaar object en dus is er geen sprake van eigendom. Men kan spreken van de rechthebbende op een dataset, maar dus niet van eigendom. Er zijn verschillende soorten rechten op datasets mogelijk. Een dataset kan beschermd worden door een databankrecht, een bedrijfsgeheim of een auteursrecht, afhankelijk van de inhoud van de dataset.
Wanneer het samenstellen van de dataset aanzienlijke moeite heeft gekost, het gaat om een systematische ordening van de data en de data zelfstandig te raadplegen is, zou er een databankrecht kunnen zijn ontstaan.
Als een dataset unieke kennis van een bedrijf bevat en geheim wordt gehouden, is er waarschijnlijk sprake van een bedrijfsgeheim, het colarecept bijvoorbeeld.
Als een dataset een uitwerking is van een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig idee en er sprake is van creativiteit van de maker, kan er sprake zijn van een auteursrecht. Een voorbeeld daarvan is een tabel met de karaktereigenschappen van de karakters in een videospel.
Voor een dataset waarop geen van deze rechten rusten, zullen partijen onderling afspraken moeten maken over de toegangs-, gebruiks-, beheers- en onderhoudsrechten. De verplichtingen over en weer zijn dan puur contractueel van aard en het niet nakomen daarvan leidt tot wanprestatie.

Details

  • Toegevoegd op 23-07-2021 07:50:14
  • Gewijzigd op 07-01-2022 10:37:58
  • Sectoren Gebouwde omgeving Gezondheid en Zorg Landbouw en Voeding Logistiek Cultuur en Media Defensie Energie en Duurzaamheid Technische Industrie Financiële Dienstverlening Haven en Maritiem Onderwijs Publieke diensten Veiligheid
  • Onderwerpen Data Data - Eigendom