Het wetgevingsproces in Brussel

Wie ons artikel over de voortgang van het voorstel voor de AI Act heeft gelezen, zal gezien hebben dat er veel verschillend partijen betrokken zijn bij het maken van een wetsvoorstel op EU niveau. Het voorstel is in eerste instantie gemaakt door de Europese Commissie. Daar is het hele voorstel bedacht en ontworpen. Nu moeten het Europese Parlement en de Raad van de EU ook instemmen met het voorstel, dan wordt het voorstel een wet. Echter hebben zowel de Raad als het Parlement de mogelijkheid om veranderingen voor te stellen. Voor het Parlement komt het er dan op neer dat het voorstel in verschillende commissies wordt behandeld, ieder met een ander focusgebied.

Een van de commissies van het Europese Parlement is de Speciale Commissie voor Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA). Deze commissie heeft als taak gekregen om met een brede blik te kijken naar hoe de EU met AI om moet gaan en wat de effecten van AI zullen zijn op de EU. De commissie heeft dit opgepakt door korte working papers te schrijven. In totaal heeft ze elf working papers gepubliceerd. Hierin focust de commissie op een specifieke sector of een specifiek maatschappelijk onderwerp. Voor het specifieke onderwerp wordt er dan met de hulp van externe experts een positie geformuleerd. Soms werkt de commissie ook samen met andere commissies. Er zijn namelijk vaak al commissies voor de onderwerpen die door AIDA worden behandeld.

De commissie heeft haar bevindingen samengevat in een rapport. Daarin wordt een overzicht gegeven van de effecten van AI op de EU. Ook worden er aanbevelingen gedaan om potentiele problemen tegen te gaan of te verhelpen. Dit rapport is gepresenteerd aan het Parlement en dat heeft gestemd om de bevindingen en aanbevelingen te ondersteunen.

Details

  • Toegevoegd op 01-07-2022 12:53:17
  • Gewijzigd op 12-07-2022 10:16:57
  • Sectoren
  • Onderwerpen