Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beginselen

Rechtmatigheid: het verwerken van data is rechtmatig als het aan de eisen van de AVG voldoet

Behoorlijkheid en transparantie: Data moet eerlijk, dus in lijn met de verwachtingen van de betrokkene, verwerkt en gebruikt worden. Verder moeten verwerkers inzage bieden in hun verwerking en op welke verwerkingsgrond ze hun verwerking baseren.

Doelbinding: Data mag alleen worden gebruikt voor de doelen waar het voor verzameld is. Hier zijn een aantal algemene uitzonderingen op, zoals wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Minimale gegevensverwerking: Verwerkers hebben de plicht om niet meer data te verwerken dan nodig is. Ze moeten dus ook niet meer data verzamelen dan nodig.

Juistheid: Verwerkers hebben de plicht om te zorgen voor de nauwkeurigheid van de data die ze verwerken. Data die niet juist is, moet zo snel mogelijk verwijderd of aangepast worden.

Opslagbeperking: Als er data verwerkt wordt, die al geminimaliseerd en doelgebonden is, mag deze alleen opgeslagen blijven in een vorm waarin de betrokkene identificeerbaar is zolang dit nodig is voor het doel waar de data voor verwerkt wordt. Nadat het doel voor verwerking voorbij is, mag de data alleen nog voor een beperkt aantal doelen verwerkt worden zoals archivering, onderzoek en statistische doelen.

Integriteit en vertrouwelijkheid: Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun data alleen toegankelijk is voor mensen die daar toestemming en een reden voor hebben. Persoonsgegevens moeten ook worden beschermd tegen verlies en moeten gepast beveiligd worden zodat de vertrouwelijkheid van de gegevens beschermd blijft.

Details

  • Toegevoegd op 23-07-2021 08:39:29
  • Gewijzigd op 07-01-2022 10:36:16
  • Sectoren
  • Onderwerpen Data Data - Bescherming