Er is tegenwoordig meer aandacht voor AI-systemen en de effecten die deze systemen kunnen hebben op mensen. Als reactie hierop voeren steeds meer organisaties een beoordeling uit (een assessment) van een nieuw systeem om de risico's van het systeem in kaart te brengen. Op deze pagina vindt u een overzicht van projecten waar een assessment is uitgevoerd of wordt uitgevoerd.

Gemeente Nissewaard

De gemeente Nissewaard heeft TNO een beoordeling uit laten voeren van haar algoritme dat wordt gebruikt ter ondersteuning van rechtmatigheidsonderzoeken naar bijstandsuitkeringen. Na de tekortkomingen die door TNO werden gevonden in het algoritme het de gemeente het gebruik van het algoritme stopgezet.

https://www.nissewaard.nl/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-organisatie/onderzoek-tno-naar-algoritme.htm

Provincie Friesland

De provincie Friesland heeft een AI-systeem wat op basis van satalietfoto's heidevergrassing in kaart brengt. Zo kan de provincie haar natuurgebieden beter monitoren. Het Rijks ICT Gilde onderzoekt samen met prof. dr. Zicari het systeem op basis van de Z-Inspection methode.

https://www.ubrijk.nl/service/rijks-ict-gilde/mycelia/pilot-ai 

Details

  • Toegevoegd op 26-08-2022 10:29:35
  • Gewijzigd op 26-08-2022 10:30:12
  • Sectoren Landbouw en Voeding Veiligheid Financiële Dienstverlening Gebouwde omgeving Haven en Maritiem Defensie Energie en Duurzaamheid Publieke diensten Cultuur en Media Gezondheid en Zorg Technische Industrie Onderwijs Logistiek
  • Onderwerpen AI AI - Verantwoordelijkheden