Kan een AI-model verpand worden?

Voor het beantwoorden van deze vraag is het onderscheid tussen het model, de broncode, en de bescherming daarvan, het auteursrecht, van belang. Aangezien computercode geen goed is, kan het niet verpand worden. Een auteursrecht kan als vermogensrecht wel verpand worden. Het is dus mogelijk om het auteursrecht dat op de broncode rust te verpanden.
Wat heeft de pandhouder aan een pandrecht op een auteursrecht? De pandhouder kan het auteursrecht eventueel executeren, maar zonder de broncode heeft dit recht niet zo veel waarde. Kan de pandhouder dan de code van de pandgever vorderen? Als de twee partijen een contract hebben gesloten naast de pandgeving dan zal de pandgever zijn code af moeten staan bij het gebruik van het pandrecht, maar die vordering van de pandhouder houdt geen stand als er sprake is van een faillissement. Het is nog te bezien of de curator vervolgens verplicht is om de code af te staan aan de pandhouder op het auteursrecht, terwijl de boedel geen inbreuk maakt op het auteursrecht aangezien het de code rechtmatig heeft verkregen.

Details

  • Toegevoegd op 30-07-2021 12:26:33
  • Gewijzigd op 23-08-2021 14:53:36
  • Sectoren Cultuur en Media Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Publieke diensten Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Gebouwde omgeving Logistiek Veiligheid Onderwijs
  • Onderwerpen AI AI - Mogelijkheden