Op veel vragen over de juridische aspecten van AI kan LegalAIR een antwoord geven. Of wij kunnen samen met jou op zoek gaan naar het antwoord. Maar soms is het antwoord nog niet te geven. Bijvoorbeeld omdat hiervoor een beoordeling en advies door een jurist/advocaat of een andere expert nodig is. Wie die expert is, is afhankelijk van de vraag. Het kan een vraag zijn over onder meer:

  • Functionele aspecten van het bouwen en trainen van een AI toepassing
  • Ethische aspecten van een AI toepassing
  • Cyber beveiliging van een AI toepassing
  • Compliance van een AI toepassing met privacy regelgeving
  • Compliance van een AI toepassing met gedragscodes of andere wet- en regelgeving
  • Vragen over aansprakelijkheid bij gebruik van een concrete AI toepassing

Wanneer sprake is van dit soort complexe vragen, dan kan LegalAIR je in contact brengen met materie deskundige experts.

Als vragensteller maak je dan vervolgens afspraken met deze experts over de inhoud en (financiële) voorwaarden voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

LegalAIR beschikt over een netwerk met experts die jou als vragensteller kunnen helpen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal de opgedane kennis (geanonimiseerd en geabstraheerd) via LegalAIR beschikbaar komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een use case of Q&A.

Klik hier om naar het Expert Panel te gaan (alleen voor abonnees)